UCZESTNICY

Uczestnikami kongresu będą:

  • urzędnicy międzynarodowi

  • urzędnicy państwowi z kluczowych ministerstw

  • eksperci bezpieczeństwa i polityki zagranicznej

  • byli i obecni przedstawiciele Polski w organizacjach międzynarodowych

  • przedstawiciele think tanków i organizacji pozarządowych, polskich i zagranicznych

  • akademicy i przedstawiciele środowisk naukowych

  • eksperci z międzynarodowych firm doradczych

  • Przedstawiciele sektora finansowego i energetycznego

  • przedstawiciele eksporterów, a także sektora prywatnego związanego z obszarem polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa