O KONGRESIE

Kongres będzie interdyscyplinarnym spotkaniem polskich ekspertów pracujących w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego. Spotkanie ma umożliwić ekspertom rozpoczęcie debaty nad kompleksowym podejściem do polskiej polityki bezpieczeństwa, współpracy rozwojowej, ekonomicznej oraz promowania demokracji i praw człowieka.

Podczas spotkania zainaugurowana zostanie platforma zrzeszająca ekspertów i liderów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Na kongresie odbędzie się również prezentacja instytucji, organizacji i firm pt. „Globalna kawiarnia KPEM”.

Kongres będzie szukał odpowiedzi na pytania:

 • Jak najlepiej wspierać polskich ekspertów i liderów w instytucjach międzynarodowych, sektorze prywatnym i pozarządowym na świecie? Jak powinni współpracować ze sobą?

 • Jak zwiększyć liczbę, i wykorzystać obecność Polaków w najważniejszych instytucjach i firmach międzynarodowych?

 • W których obszarach i jak się pozycjonować, jakie priorytety obrać dla rozwoju polskiej ekspertyzy?

Cele kongresu

 • Stworzenie sieci polskich ekspertów międzynarodowych w obszarach bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwoju ekonomicznego i innych strategicznych sektorach. w organizacjach międzynarodowych oraz w sektorach akademickim, pozarządowym i prywatnym w Polsce i za granicą;

 • Wymiana doświadczeń i nawiązywanie relacji wśród ekspertów, wspomagając budowę relacji między sektorami: rządowym, biznesowym, pozarządowym i akademickim, oraz między ekspertami w Polsce i za granicą.

 • Rozpoczęcie debaty i zbieranie pomysłów na optymalne wykorzystanie i promowanie obecności i działań Polaków pracujących w instytucjach międzynarodowych oraz budowanie pozycji Polski, jako ważnego gracza na arenie międzynarodowej; budowanie strategicznego myślenia w kontekście polskiej soft power.

Cele szczegółowe:

 • Promowanie wśród polskich ekspertów pracy w organizacjach międzynarodowych oraz w kluczowych firmach i ośrodkach akademickich

 • Promocja wymiany doświadczeń i skoordynowanego działania, a także ułatwienie regularnej wymiany i konsultacji w grupach eksperckich w głównych centralach organizacji międzynarodowych i biznesu  (np.Bruksela, Londyn, Genewa, Wiedeń, Nowy Jork).

 • Podsumowanie aktualnej pozycji polskich ekspertów w obszarze bezpieczeństwa i rozwoju międzynarodowego, innowacji i cyberprzestrzeni, praw człowieka oraz demokratyzacji, finansów i rozwoju ekonomicznego, energetyki i innych

 • Przedyskutowane metod i planów promowania polskiego zaangażowania eksperckiego oraz wspieranie działań Polski w obszarze analizy i tworzenia polityki na rzecz bezpieczeństwa, pokoju i rozwoju międzynarodowego.

 • Wypracowanie pomysłów na długoterminową strategię polskiej obecności w środowisku międzynarodowym oraz wykorzystanie potencjału obecności Polaków w globalnej przestrzeni eksperckiej dla zwiększania „siły przebicia” wychodzących z Polski inicjatyw, w tym prywatnych; tworzenia soft power dla Polski.

 • Przedstawienie przez polskim ekspertom i liderom szans na rozwój kariery w Unii Europejskiej i innych organizacjach międzynarodowych, a także w najlepszych ośrodkach akademickich i pozarządowych oraz w biznesie.