AGENDA

Piątek, 8 czerwca 2018

8:00 – 9:00

9:00-9:30

Rejestracja gości

Otwarcie Kongresu: Zbigniew Pisarski – Prezes, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Przemówienie specjalnego gościa : Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych

Słowo wprowadzające: Marcin BużańskiPrzewodniczący Globalny Lider.PL

Blok I: Analiza

9:30-10:15

Dyskusja: Debata Ambasadorów: „Jak wzmocnić obecność Polaków w instytucjach międzynarodowych?”

 • Co możemy zrobić by zwiększyć polską reprezentację w organizacjach międzynarodowych?

 • Jak możemy wzmocnić polską reprezentację wykorzystując istniejącą siatkę ekspertów i liderów?

 • Które instytucje będą w największym stopniu przyczyniać się do kształtowania się świata?

Marek PrawdaDyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Bogusław Winid Doradca Prezydenta RP

Paweł Wojciechowski  Stały Przedstawiciel RP przy OECD (2010-2014), Podsekretarz Stanu w MSZ (2009-2010),  Minister Finansów (2006)

Urszula Gacek  Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy w Strasburgu (2011-2014)

Moderator: Małgorzata Bonikowska – Prezes, Centrum Stosunków Międzynarodowych; współtwórca i szef ośrodka THINKTANK

10:15-11:00

Sesja: Polscy eksperci a przyszłość międzynarodowej gospodarki i świata finansów.

 • Na jakich pozycjach w instytucjach międzynarodowych Polacy mogą wpłynąć na światowa gospodarkę?

 • Jak powinni się rozwijać polscy eksperci by znaleźć się w centrum aktywności świata finansów?

 • Które obszary w świecie finansów i gospodarki będą dla tych działań kluczowe?

Mateusz Szczurek Minister Finansów (2013-2015), Członek Europejskiej Rady Budżetowej

Sonia Wędrychowicz Dyrektor Zarządzający, DBS Consumer Bank Singapore

Magdalena Polan Ekonomistka, Legal & General Investment Management

Moderator: Przemysław KowalskiPrezes Zarządu, CASE

Sesja równoległa: Bycie liderem w międzynarodowych instytucjach – szanse i wyzwania

 • Jakie ścieżki kariery powinni obrać Polacy? Na co należy zwracać uwagę budując pozycję w organizacjach międzynarodowych?

 • Co czynić by zwiększyć swoją konkurencyjność w ramach organizacji międzynarodowych? Jakie wsparcie od państwa i jaka wiedza instytucjonalna są potrzebne?

 • Jak znaleźć ,,złoty środek” w rozwoju osobistym i zawodowym?

Przemysław Słowik – Zastępca Kierownika Działu ds. Alokacji Zasobów, Komisja Europejska

Maria Głowacz- De ChevillyPrezes, Network PL

Andrzej Antoszkiewicz – Dyrektor HR i Koordynator ds. Etyki, OBWE

Moderator: Tomasz Rados Prezes Stowarzyszenia Network PL (2013-2016); Europejska Służba Działań Zewnętrznych

11:00-11:15

Przerwa kawowa

Blok II: Wizja

11:15-12:00

Dyskusja: Wartości a światowa działalność polskich ekspertów.

 • Jak ważne są wartości w budowaniu pozycji Polski na świecie, w instytucjach międzynarodowych, i powszechnej świadomości wśród społeczeństw?

 • Czy w Polsce i środowisku międzynarodowym zmienia się rozumienie podstawowych wartości ?

 • Jakimi wartościami kierują się sami polscy eksperci rozwijając swoje kariery na świecie? Co nam przyświeca i na czym nam zależy?

 • Jakie wartości uznawane są za kluczowe w instytucjach międzynarodowych, sektorze prywatnym i pozarządowym na świecie?

Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Dyrektorka forumIdei Fundacji Batorego

Jan ZielonkaProfesor Studiów Europejskich, St Antony’s College, Uniwersytet Oksfordzki

Moderator: Marcin Bużański Przewodniczący Globalny Lider.PL

12:00-12:45

Sesja: Polscy eksperci w UE – co dalej z Unią Europejską?

 • Jak możemy wesprzeć rodaków w zwiększeniu swojego wpływu oraz obecności w instytucjach unijnych?

 • Jakie obszary ekspertyzy będą priorytetowe dla reform europejskich oraz jak możemy wykorzystać uczestnictwo Polaków w ich opracowaniu?

 • Jaką strategię przyjąć dla budowania pozycji Polski i polskich ekspertów w UE?

Marzenna Guz-Vetter – Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji, Komisja Europejska

Maciej Popowski Zastępca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia, Komisja Europejska.

Karolina Ostrzyniewska – Dyrektor Departamentu Komitetu ds. Europejskich MSZ

Agnieszka Walter-Drop – Dyrektor Generalna, Dyrekcja ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji, Parlament Europejski

Jan Truszczyński Sekretarz Stanu, MSZ; Główny negocjator z UE (2001-2005), urzędnik KE (do 2014)

Moderator: Katarzyna Pisarska – Dyrektor, Europejska Akademia Dyplomacji

12:45-13:30

Sesja:  Polscy eksperci a „Czwarta rewolucja industrialna” – jak się przygotować na AI, gdzie się angażować i pozycjonować?

 • Jakie zmiany strukturalne i systemowe nas czekają? Jak polscy liderzy mogą się na nie przygotować, tak by pozostać w centrum wydarzeń?

 • W jakie projekty powinni angażować się Polacy oraz jak pozycjonować na rynku, by odpowiedzieć na zachodzące zmiany w AI?

 • Jak Polacy z tradycyjnych sektorów powinni dostosowywać się do innowacji technologicznych? Jakie są dla nich szanse i zagrożenia?  

 • Jak budować polską ekspertyzę w dopiero powstających i definiujących się sektorach?

Tomasz Klekowski – Ekspert Transformacji Cyfrowej, Rada ds. Kompetencji Sektora IT

Dyskusja: Aleksandra Przegalińska Badaczka i pracownik naukowy, MIT Sloan School of Management oraz Akademia Leona Koźmińskiego

Sesja równoległa: Polscy eksperci a perspektywy międzynarodowego bezpieczeństwa.

 • Jak Polacy mogą przyczynić się do rozwoju pokojowego i bezpiecznego świata?

 • Które instytucje międzynarodowe będą najistotniejsze dla bezpieczeństwa kraju  i jak powinniśmy budować w nich nasza reprezentacje?

 • Co możemy zrobić, by wesprzeć polską obecność w środowiskach podejmujących najważniejsze decyzje dla międzynarodowego bezpieczeństwa?

 • W jakich sektorach powinniśmy budować naszą ekspertyzę w dziedzinie bezpieczeństwa?

 • Jak budować współpracę pomiędzy wojskowymi a cywilnymi ekspertami?

Piotr Lukasiewicz  Senior Fellow FKP, Ambasador w Afganistanie (2012-2014)

Marek Grela – Profesor, Uczelnia Vistula; Dyr. ds. Stosunków Transatlantyckich ,walki z terroryzmem oraz ONZ,  Rada Unii Europejskiej (2006-2012), Stały Przedstawiciel UE (2004-2006)

Robert Pszczel – Starszy Doradca, Departament Dyplomacji Publicznej, NATO

Renata Zaleska – Analityk Strategiczny, Comprehensive Crisis and Operations Management Centre, SHAPE, NATO

Moderator: Zbigniew Pisarski – Prezes, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

13:30-14:20

Lunch

Blok III: Realizacja

14:20-14:30

Przemówienie specjalnego gościa: Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

14:30-15:00

Rozmowy o Strategii :

–  Jaką powinna przyjąć Polska? Ambasador Cyryl Kozaczewski – Dyrektor Polityczny MSZ  – pyta Zbigniew Pisarski

–  Jakie przyjęły inne Państwa? jakie z nich płyną wnioski Andrzej Antoszkiewicz. Dyrektor HR i Koordynator ds. Etyki, OBWE – pyta  Marcin Bużański

15:00-15:45

Sesja: Obszary strategiczne –Rosja, polityka wschodnia, energetyczna i bezpieczeństwa.

 • Jakie są kluczowe instytucje dla sektorów polityki wschodniej, energetycznego i bezpieczeństwa?

 • Jak budować polska ekspertyzę w sektorach strategicznych?

 • Jak wzmocnić głos polskiej ekspertyzy w sektorze energetycznym, bezpieczeństwa i polityce wschodniej?

Piotr ŚwitalskiSzef Delegacji UE w Erewaniu

Jan ZielonkaProfesor Studiów Europejskich, St Antony’s College, Uniwersytet Oksfordzki

Olaf OsicaEkspert, Europejski Kongres Gospodarczy

Robert PszczelStarszy Oficer w Departamencie Dyplomacji Publicznej NATO

Moderator: Katarzyna PisarskaDyrektor, Europejska Akademia Dyplomacji

Sesja równoległa:  Polscy eksperci a najlepsze uczelnie –podstawy sukcesu przyszłości.

 • Jak polskie uczelnie mogą pomóc młodym liderom chcącym pracować w środowisku międzynarodowym?

 • Jak wzmocnić obecność Polaków na najlepszych uczelniach światowych, równolegle budując siłę polskich?

 • Jak powinny zmieniać się i dostosowywać do obecnych przemian polskie uczelnie?

 • Jak zapewnić w nich taki standard nauczania, by zapewnić polskim talentom jak najlepszy start w karierze na arenie międzynarodowej?

 • Jaki wpływ na budowanie polskiej marki mają nasze uczelnie? Jak możemy go wzmocnić?

Arkadiusz Radwan  – Profesor, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Profesor nadzw., Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Jowita MichalskaPrezes, Fundacja Digital University

Wojciech PrzybylskiRedaktor naczelny, ResPublica    

Małgorzata Molęda-Zdziech Dyrektor, Biuro Promocji Nauki ,,PolSCA” PAN w Brukseli

Moderator: Maciej KisilowskiKierownik centrum badawczego Initiative for Regulatory Innovation, Profesor Prawa i Zarządzania Publicznego w Central European University w Budapeszcie

15:45-16:30

Sesja: Jak polscy eksperci mogą wzmocnić pozycję polskich firm za granicą?

 • Jak polscy eksperci mogą budować markę rodzimych eksporterów i zwiększać ich możliwości?

 • Jak Polacy za granicą mogą wpłynąć na wzrost znaczenia rodzimych eksporterów na arenie międzynarodowej?

 • W których instytucjach gospodarczych wciąż brakuje Polaków i jak poprzez wzmocnienie ich reprezentacji oraz pozycji możemy zwiększyć atrakcyjność polskich produktów i gospodarki na świecie?

Józef Wancer – Przewodniczący Rady Nadzorczej, BGŻ BNP Paribas

Tomasz MisiakPrezydent Rady Nadzorczej, Work Service SA

Ewa Synowiec Główny Doradca Dyrekcji Generalnej ds. Handlu, Komisja Europejska

Łukasz PorażyńskiDyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Moderator: Łukasz Kozłowski – Główny ekonomista, Pracodawcy RP

Sesja równoległa: Jak budować pozycję polskich ekspertów we współpracy humanitarnej, rozwojowej, prawach człowieka?

 • Jak można zwiększyć rolę Polski i Polaków w rozwoju międzynarodowej pomocy humanitarnej, pomocy rozwojowej oraz systemu ochrony praw człowieka?

 • Jakie obszary ekspertyzy są w tych sektorach najważniejsze?

 • Jakie wybory powinni podejmować polscy eksperci, by zaistnieć na arenie międzynarodowej?

Jerzy PomianowskiDyrektor Wykonawczy, Europejski Fundusz na rzecz Demokracji

Kamil Wyszkowski  – Dyrektor Generalny, Global Compact Polska

Marek ResichSzef jednostki, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

Katarzyna Gardapkhadze – Pierwsza Zastepczyni Dyretkor ODiHR, OBWE 

Piotr Stopka Koordynator Programów, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Moderator:

15:45- 16:30

Sesja: Obszary strategiczne –Rosja, polityka wschodnia, energetyczna i bezpieczeństwa.

 • Jakie są kluczowe instytucje dla sektorów polityki wschodniej, energetycznego i bezpieczeństwa?

 • Jak budować polska ekspertyzę w sektorach strategicznych?

 • Jak wzmocnić głos polskiej ekspertyzy w sektorze energetycznym, bezpieczeństwa i polityce wschodniej?

Piotr Świtalski Szef Delegacji UE w Erewaniu

Jan ZielonkaProfesor Studiów Europejskich, St Antony’s College, Uniwersytet Oksfordzki

Olaf Osica Ekspert, Europejski Kongres Gospodarczy

Małgorzata Kosiura-Kaźmierska – Zastępca Dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ

Robert Pszczel – Starszy Doradca w Departamencie Dyplomacji Publicznej NATO

Moderator: Katarzyna Pisarska – Dyrektor, Europejska Akademia Dyplomacji

Sesja: Jak polscy eksperci mogą wzmocnić pozycję polskich firm za granicą?

 • Jak polscy eksperci mogą budować markę rodzimych eksporterów i zwiększać ich możliwości?

 • Jak Polacy za granicą mogą wpłynąć na wzrost znaczenia rodzimych eksporterów na arenie międzynarodowej?

 • W których instytucjach gospodarczych wciąż brakuje Polaków i jak poprzez wzmocnienie ich reprezentacji oraz pozycji możemy zwiększyć atrakcyjność polskich produktów i gospodarki na świecie?

Józef Wancer – Przewodniczący Rady Nadzorczej, BGŻ BNP Paribas

Paweł Poncyliusz – Doradca Zarządu, WB Electronics

Maciej Witucki – Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Work Service SA

Ewa Synowiec Główny Doradca Dyrekcji Generalnej ds. Handlu, Komisja Europejska.

Łukasz Kozłowski – Główny ekonomista, Pracodawcy RP

Moderator: Piotr Gałązka, – Dyrektor Przedstawicielstwa w Brukseli, Związek Banków Polskich

Sesja równoległa:  Polscy eksperci a akademia –podstawy sukcesu przyszłości.

 • Jak polskie uczelnie mogą pomóc młodym liderom chcącym pracować w środowisku międzynarodowym?

 • Jak wzmocnić obecność Polaków na najlepszych uczelniach światowych, równolegle budując siłę polskich?

 • Jak powinny zmieniać się i dostosowywać do przemian na świecie polskie uczelnie?

 • Jak zapewnić w nich taki standard nauczania, by zapewnić polskim talentom jak najlepszy start w karierze na arenie międzynarodowej?

 • Jaki wpływ na budowanie polskiej marki mają nasze uczelnie? Jak możemy go wzmocnić?

Arkadiusz Radwan  – Profesor, Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie’ Profesor nadzw., Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Jowita MichalskaPrezes, Fundacja Digital University

Wojciech PrzybylskiPrezes , Fundacja ResPublica    

Małgorzata Molęda-Zdziech Dyrektor, Biuro Promocji Nauki ,,PolSCA” PAN w Brukseli

Moderator: Maciej Kisilowski Kierownik centrum badawczego Initiative for Regulatory Innovation, Profesor Prawa i Zarządzania Publicznego w Central European University w Budapeszcie

Sesja równoległa: Jak budować pozycję polskich ekspertów we współpracy humanitarnej, rozwojowej, prawach człowieka?

 • Jak można zwiększyć rolę Polski i Polaków w rozwoju międzynarodowej pomocy humanitarnej, pomocy rozwojowej oraz systemu ochrony praw człowieka?

 • Jakie obszary ekspertyzy są w tych sektorach najważniejsze?

 • Jakie wybory powinni podejmować polscy eksperci, by zaistnieć na arenie międzynarodowej?

Jerzy Pomianowski Dyrektor Wykonawczy, Europejski Fundusz na rzecz Demokracji

Kamil Wyszkowski  – Dyrektor Generalny, Global Compact Polska

Marek ResichSzef jednostki, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

Katarzyne Gardapkhadze  – Pierwsza Zastepczyni Dyretkor ODiHR, OBWE

Piotr Stopka  –  Koordynator Programów, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Moderator: Katarzyna A. Przybyła, – Senior Editor, Polityka Insight

16:30-16:45

Przerwa kawowa

16:45-17:20

Sesja: „Kierunek Azja – jak budować strategiczne pozycje, gdzie rozbudowywać ekspertyzę?”

 • Gdzie odnosimy sukcesy, jakie są braki oraz jakie zjawiska i obszary w Azji należy uznać za priorytetowe?

 • W jaki sposób powinniśmy wpływać na relacje w Azji i naszych partnerów oraz sojuszników w NATO i UE  z państwami azjatyckimi?

 • Jak budować pozytywny wizerunek i markę Polski w Azji?

Krzysztof M. Zalewski – Pracownik Naukowy, CSPA

Tadeusz Chomicki – Przewodniczący Rady Programowej, Fundacja Edukacji Polsko-Chińskiej

Paweł Behrendt –  Ekspert, Centrum Studiów Polska-Azja

Marek Dzikowicz – Dyrektor i Założyciel, MD Properties

Moderator: Agnieszka Ragin, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Koordynatorka EFNI

Sesja równoległa: Jak rozwijać ekspertyzę w Cyberprzestrzeni? – bezpieczeństwo, innowacja, biznes

 • Jak budować polska ekspertyzę w świecie cyfrowym?

 • Jakie są najważniejsze zagadnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – jakie powinny być priorytety?  

 • Jak przekuć polską ,,cyber-ekspertyzę” na pozycję Polski na świecie, konkurencyjność jej gospodarki?

 • Oddolna innowacja – czy polscy innowatorzy cyfrowi przebijaja sie na swiecie? jaką mają pozycję?

 • Jak powinna wyglądać współpraca państwa z sektorem prywatnym i akademickim?

Grzegorz Małecki – Szef Agencji Wywiadu (2015-2016)

Artur KurasińskiWspółtwórca, Aula Polska; Przedsiębiorca i Inwestor

Łukasz PorażyńskiDyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Małgorzata Ratajska-Grandin – Prezes Carrots Foundation

Moderator: Robert Siudak – Manager, CYBERSEC HUB

17:20- 17:50

Dyskusja II:  Zmiany zacznijmy od siebie – jakie mamy relacje?

 • Jak odnoszą się do siebie Polacy w środowisku międzynarodowym?

 • Czy bardziej się wspieramy czy konkurujemy?

 • Jakie działania może podjąć państwo, by wesprzeć swoich obywateli w budowaniu pozycji na arenie międzynarodowej?  Jak powinny wyglądać relacje między ekspertami na świecie i w kraju?

Jan Tombiński Ambasador UE w Watykanie

Jacek Santorski – Dyrektor programowy, Akademia Psychologii Przywództwa

Moderator: Małgorzata Bonikowska – Prezes, Centrum Stosunków Międzynarodowych; współtwórca i szef ośrodka THINKTANK.

17:50-18:00

Zakończenie części oficjalnej Kongresu

20:00

Przyjęcie networkingowe – Restauracja “Warszawski Sznyt”, Ul. Senatorska 2 (przy Placu Zamkowym)

Sobota, 9 czerwca 2018

Dzień otwarty – Kawiarnia – Globalny Lider.PL

Nieformalne spotkanie z prelegentami i uczestnikami Kongresu Polskich Ekspertów Międzynarodowych

Kawiarnia Liderów to nieformalna część Kongresu Polskich Ekspertów Międzynarodowych. Udział wezmą nie tylko renomowani eksperci z instytucji międzynarodowych, sektora prywatnego i ośrodków analitycznych, ale także młodzi, ambitni Polacy pragnący w przyszłości rozpocząć karierę w środowisku międzynarodowym.

Kawiarnia to okazja do nawiązywania kontaktów i znajomości w nieformalnej atmosferze.  Okazję do rozmowy i wymiany doświadczeń będą mieli przedstawiciele różnych sektorów, zawodów i specjalizacji.  

Formuła Kawiarni Liderów przewiduje stoliki z ekspertami z różnych organizacji/sektorów. Podzielą się oni z uczestnikami Kawiarni swoimi spostrzeżeniami, opowiedzą o kulisach swojej pracy, charakterystyce konkretnych organizacji oraz wypowiedzą się na temat możliwych ścieżek kariery.

Kawiarnia Liderów podzielona będzie  na trzy sektory, – organizacje międzynarodowe/rządowe , think-tanki oraz ośrodki naukowe i sektor prywatny/ gospodarczy.

Serdecznie zapraszamy!

10:15  – Otwarcie kawiarni liderów

 • Informacja o sieci ekspertow miedzynarodowych –  Globalny Lider.PL

 • Kawiarniana burza mózgów – liderzy na rzecz instytucji międzynarodowych (Parlament Europejski)

 • Kawa i networking

 • Ściana pomysłów i idei – dyskusja kawiarniana

13:00 –  Zakończenie Kawiarni Liderów